THIẾT BỊ VOIP

 1. Bộ giao tiếp 16 sim TG1600-1G8

  0 ₫

  Thiết bị giao tiếp GSM NeoGate TG800

  NeoGate TG800 là 8 kênh nhỏ gọn VoIP gateway GSM kết nối mạng GSM với VoIP.
  Đây là sản phẩm lý tưởng cho các công ty vừa và nhỏ có nhu cầu lớn của các cuộc gọi đến mạng di động.
  Các giải pháp tiết kiệm chi phí làm cho kết nối rẻ và hiệu quả.
  Cho phép gửi tin nhắn đến hàng trăm ngàn số điện thoại bất kỳ.
  Gửi tin nhắn theo nhóm số điện thoại bất kỳ.
  Lập lịch gửi tin nhắn theo thời gian nhất định.
  Tạo các mẫu tin nhắn tùy chọn cho từng nhóm khách hàng riêng biệt.
  Cho phép nhiều máy tính gửi và nhận tin nhắn đồng thời.

  Xem thêm

  Thích |So sánh
 2. Cổng nối mạng Newrock MX100-TG VOIP

  0 ₫

  Coonge nói mạng Newrock MX100-TG VOIP MX100-TG T1 / E1 Cổng giao tiếp điện thoại Internet trunking, cung cấp chức năng cho các doanh nghiệp lớn và giá trị chưa từng có ITSP trong một cổng.

  Xem thêm

  Thích |So sánh
 3. Cổng nối mạng NEWROCK MX120 VoIP

  0 ₫

  Cổng nối mạng MX120 VoIP Getaway là gia đình mới nhất trong loạt MX cửa ngõ của Newrock sản phẩm. Nó cung cấp công suất tối đa 96 dòng FXS và / hoặc FXO lines1, thích hợp cho các tàu sân bay và trung bình doanh nghiệp triển khai VoIP.

  Xem thêm

  Thích |So sánh
 4. Cổng nối mạng Newrock MX60-48FXO

  0 ₫

  Cổng nối mạng Newrock MX60-48FXO có 48 cổng FXO, Hỗ trợ 48 cuộc gọi đồng thời, Chassis 1U » 2 cổng WAN. Hỗ trợ SIP và MGCP cho tín hiệu cuộc gọi và TR069 quản lý là tốt, MX60 cho phép triển khai rộng lớn trong việc cung cấp các dịch vụ hội tụ hãng tổ chức cũng như các ứng dụng thoại doanh nghiệp dựa trên.

  Xem thêm

  Thích |So sánh
 5. Cổng nối mạng Newrock MX60-48FXOB

  0 ₫

  "Cổng nối mạng Newrock MX60-48FXOB có 48 cổng FXO, Hỗ trợ 24 cuộc gọi đồng thời, Chassis 1U,  2 cổng WAN. Hỗ trợ SIP và MGCP cho tín hiệu cuộc gọi và TR069 quản lý là tốt, MX60 cho phép triển khai rộng lớn trong việc cung cấp các dịch vụ hội tụ hãng tổ chức cũng như các ứng dụng thoại doanh nghiệp

  Xem thêm

  Thích |So sánh
 6. Cổng nối mạng Newrock MX60-32FXO

  0 ₫

  Cổng nối mạng Newrock MX60-32FXO có 32 cổng FXO, Hỗ trợ 32 cuộc gọi đồng thời, Chassis 1U, 2 cổng WAN.Hỗ trợ SIP và MGCP cho tín hiệu cuộc gọi và TR069 quản lý là tốt, MX60 cho phép triển khai rộng lớn trong việc cung cấp các dịch vụ hội tụ hãng tổ chức cũng như các ứng dụng thoại doanh nghiệp dựa trên.

  Xem thêm

  Thích |So sánh
 7. Cổng nối mạng Newrock MX60-16FXO

  0 ₫

  Cổng nối mạng Newrock MX60-16FXO có 16 cổng FXO, Hỗ trợ 16 cuộc gọi đồng thời, Chassis 1U, 2 cổng WAN.Hỗ trợ SIP và MGCP cho tín hiệu cuộc gọi và TR069 quản lý là tốt, MX60 cho phép triển khai rộng lớn trong việc cung cấp các dịch vụ hội tụ hãng tổ chức cũng như các ứng dụng thoại doanh nghiệp dựa trên.

  Xem thêm

  Thích |So sánh
 8. Cổng nối mạng Newrock MX60-24S/24

  0 ₫

  Cổng nối mạng Newrock MX60-24S/24 có 24 cổng FXS, 24 cổng FXO, Hỗ trợ 48 cuộc gọi đồng thời, Chassis 1U,  2 cổng WAN.Hỗ trợ SIP và MGCP cho tín hiệu cuộc gọi và TR069 quản lý là tốt, MX60 cho phép triển khai rộng lớn trong việc cung cấp các dịch vụ hội tụ hãng tổ chức cũng như các ứng dụng thoại doanh nghiệp dựa trên.

  Xem thêm

  Thích |So sánh
 9. Cổng nối mạng Newrock MX60-24S/24B

  0 ₫

  Cổng nối mạng Newrock MX60-24S/24B gồm có 24 cổng FXS, 24 cổng FXO, Hỗ trợ 24 cuộc gọi đồng thời, Chassis 1U, 2 cổng WAN. Hỗ trợ SIP và MGCP cho tín hiệu cuộc gọi và TR069 quản lý là tốt, MX60 cho phép triển khai rộng lớn trong việc cung cấp các dịch vụ hội tụ hãng tổ chức cũng như các ứng dụng thoại doanh nghiệp dựa trên.

  Xem thêm

  Thích |So sánh
 10. Cổng nối mạng Newrock MX60-32S/16

  0 ₫

  Cổng nối mạng Newrock MX60-32S/16 gồm có 32 cổng FXS, 16 cổng FXO, Hỗ trợ 48 cuộc gọi đồng thời, Chassis 1U, 2 cổng WAN. Hỗ trợ SIP và MGCP cho tín hiệu cuộc gọi và TR069 quản lý là tốt, MX60 cho phép triển khai rộng lớn trong việc cung cấp các dịch vụ hội tụ hãng tổ chức cũng như các ứng dụng thoại doanh nghiệp dựa trên.

  Xem thêm

  Thích |So sánh
 11. Cổng nối mạng Newrock MX60-32S/16B

  0 ₫

  Cổng nối mạng Newrock MX60-32S/16B có 32 cổng FXS, 16 cổng FXO , Hỗ trợ 24 cuộc gọi đồng thời, Chassis 1U, 2 cổng WAN. Hỗ trợ SIP và MGCP cho tín hiệu cuộc gọi và TR069 quản lý là tốt, MX60 cho phép triển khai rộng lớn trong việc cung cấp các dịch vụ hội tụ hãng tổ chức cũng như các ứng dụng thoại doanh nghiệp dựa trên. 

  Xem thêm

  Thích |So sánh
 12. Cổng nối mạng Newrock MX60-16S/16

  0 ₫

  Cổng nối mạng Newrock MX60-16S/16 có 16 cổng FXS, 16 cổng FXO, Hỗ trợ 32 cuộc gọi đồng thời, Chassis 1U, 2 cổng WAN. Hỗ trợ SIP và MGCP cho tín hiệu cuộc gọi và TR069 quản lý là tốt, MX60 cho phép triển khai rộng lớn trong việc cung cấp các dịch vụ hội tụ hãng tổ chức cũng như các ứng dụng thoại doanh nghiệp dựa trên.

  Xem thêm

  Thích |So sánh
 13. Cổng nối mạng Newrock MX60-40S/8

  0 ₫

  Cổng nối mạng Newrock MX60-40S/8 có 40 cổng FXS, 8 cổng FXO, Hỗ trợ 48 cuộc gọi đồng thời, Chassis 1U, 2 cổng WAN.Hỗ trợ SIP và MGCP cho tín hiệu cuộc gọi và TR069 quản lý là tốt, MX60 cho phép triển khai rộng lớn trong việc cung cấp các dịch vụ hội tụ hãng tổ chức cũng như các ứng dụng thoại doanh nghiệp dựa trên.

  Xem thêm

  Thích |So sánh
 14. Cổng nối mạngNewrock MX60-40S/8B

  0 ₫

  Cổng nối mạng Newrock MX60-40S/8B có 40 cổng FXS, 8 cổng FXO, Hỗ trợ 24 cuộc gọi đồng thời, Chassis 1U, 2 cổng WAN.Hỗ trợ SIP và MGCP cho tín hiệu cuộc gọi và TR069 quản lý là tốt, MX60 cho phép triển khai rộng lớn trong việc cung cấp các dịch vụ hội tụ hãng tổ chức cũng như các ứng dụng thoại doanh nghiệp dựa trên.

  Xem thêm

  Thích |So sánh
 15. Cổng nối mạng Newrock MX60-24S/8B

  0 ₫

  Cổng nối mạng Newrock MX60-24S/8B có 24 cổng FXS, 8 cổng FXO, Hỗ trợ 16 cuộc gọi đồng thời, Chassis 1U, 2 cổng WAN. Hỗ trợ SIP và MGCP cho tín hiệu cuộc gọi và TR069 quản lý là tốt, MX60 cho phép triển khai rộng lớn trong việc cung cấp các dịch vụ hội tụ hãng tổ chức cũng như các ứng dụng thoại doanh nghiệp dựa trên.

  Xem thêm

  Thích |So sánh