FXO GATEWAY

 1. Cổng nối mạng Newrock HX4

  0 ₫

  HX4 Adapters điện thoại Analog series (ATA) cung cấp các thiết bị truy cập mật độ thấp chất lượng cao được sử dụng trong dân cư, SOHO và điện thoại di động ứng dụng văn phòng VoIP. 

  Xem thêm

  Thích |So sánh
 2. Cổng nối mạng Newrock MX60-32S/16

  0 ₫

  Cổng nối mạng Newrock MX60-32S/16 gồm có 32 cổng FXS, 16 cổng FXO, Hỗ trợ 48 cuộc gọi đồng thời, Chassis 1U, 2 cổng WAN. Hỗ trợ SIP và MGCP cho tín hiệu cuộc gọi và TR069 quản lý là tốt, MX60 cho phép triển khai rộng lớn trong việc cung cấp các dịch vụ hội tụ hãng tổ chức cũng như các ứng dụng thoại doanh nghiệp dựa trên.

  Xem thêm

  Thích |So sánh
 3. Cổng nối mạng Newrock MX60-24S/24B

  0 ₫

  Cổng nối mạng Newrock MX60-24S/24B gồm có 24 cổng FXS, 24 cổng FXO, Hỗ trợ 24 cuộc gọi đồng thời, Chassis 1U, 2 cổng WAN. Hỗ trợ SIP và MGCP cho tín hiệu cuộc gọi và TR069 quản lý là tốt, MX60 cho phép triển khai rộng lớn trong việc cung cấp các dịch vụ hội tụ hãng tổ chức cũng như các ứng dụng thoại doanh nghiệp dựa trên.

  Xem thêm

  Thích |So sánh
 4. Cổng nối mạng Newrock MX60-24S/24

  0 ₫

  Cổng nối mạng Newrock MX60-24S/24 có 24 cổng FXS, 24 cổng FXO, Hỗ trợ 48 cuộc gọi đồng thời, Chassis 1U,  2 cổng WAN.Hỗ trợ SIP và MGCP cho tín hiệu cuộc gọi và TR069 quản lý là tốt, MX60 cho phép triển khai rộng lớn trong việc cung cấp các dịch vụ hội tụ hãng tổ chức cũng như các ứng dụng thoại doanh nghiệp dựa trên.

  Xem thêm

  Thích |So sánh
 5. Cổng nối mạng Newrock MX60-16FXO

  0 ₫

  Cổng nối mạng Newrock MX60-16FXO có 16 cổng FXO, Hỗ trợ 16 cuộc gọi đồng thời, Chassis 1U, 2 cổng WAN.Hỗ trợ SIP và MGCP cho tín hiệu cuộc gọi và TR069 quản lý là tốt, MX60 cho phép triển khai rộng lớn trong việc cung cấp các dịch vụ hội tụ hãng tổ chức cũng như các ứng dụng thoại doanh nghiệp dựa trên.

  Xem thêm

  Thích |So sánh
 6. Cổng nối mạng Newrock MX60-32FXO

  0 ₫

  Cổng nối mạng Newrock MX60-32FXO có 32 cổng FXO, Hỗ trợ 32 cuộc gọi đồng thời, Chassis 1U, 2 cổng WAN.Hỗ trợ SIP và MGCP cho tín hiệu cuộc gọi và TR069 quản lý là tốt, MX60 cho phép triển khai rộng lớn trong việc cung cấp các dịch vụ hội tụ hãng tổ chức cũng như các ứng dụng thoại doanh nghiệp dựa trên.

  Xem thêm

  Thích |So sánh
 7. Cổng nối mạng Newrock MX60-48FXOB

  0 ₫

  "Cổng nối mạng Newrock MX60-48FXOB có 48 cổng FXO, Hỗ trợ 24 cuộc gọi đồng thời, Chassis 1U,  2 cổng WAN. Hỗ trợ SIP và MGCP cho tín hiệu cuộc gọi và TR069 quản lý là tốt, MX60 cho phép triển khai rộng lớn trong việc cung cấp các dịch vụ hội tụ hãng tổ chức cũng như các ứng dụng thoại doanh nghiệp

  Xem thêm

  Thích |So sánh
 8. Cổng nối mạng Newrock MX60-48FXO

  0 ₫

  Cổng nối mạng Newrock MX60-48FXO có 48 cổng FXO, Hỗ trợ 48 cuộc gọi đồng thời, Chassis 1U » 2 cổng WAN. Hỗ trợ SIP và MGCP cho tín hiệu cuộc gọi và TR069 quản lý là tốt, MX60 cho phép triển khai rộng lớn trong việc cung cấp các dịch vụ hội tụ hãng tổ chức cũng như các ứng dụng thoại doanh nghiệp dựa trên.

  Xem thêm

  Thích |So sánh
 9. Cổng nối mạng NEWROCK MX120 VoIP

  0 ₫

  Cổng nối mạng MX120 VoIP Getaway là gia đình mới nhất trong loạt MX cửa ngõ của Newrock sản phẩm. Nó cung cấp công suất tối đa 96 dòng FXS và / hoặc FXO lines1, thích hợp cho các tàu sân bay và trung bình doanh nghiệp triển khai VoIP.

  Xem thêm

  Thích |So sánh
 10. Cổng nối mạng Newrock MX100-TG VOIP

  0 ₫

  Coonge nói mạng Newrock MX100-TG VOIP MX100-TG T1 / E1 Cổng giao tiếp điện thoại Internet trunking, cung cấp chức năng cho các doanh nghiệp lớn và giá trị chưa từng có ITSP trong một cổng.

  Xem thêm

  Thích |So sánh
 11. Cổng nối mạng NewRock MX100 VoIP

  0 ₫

  NewRock MX100 VoIP Gateway là một rack mount VoIP gateway, đóng gói trong một khung 1U với lên đến 48 FXS và FXO. MX100 là lý tưởng được triển khai bởi ITSP như cổng để cung cấp dịch vụ IP-Centrex trong các ứng dụng doanh nghiệp và dân cư. Ngoài ra, nó có thể được sử dụng trong các ứng dụng hiệu suất cao như trung tâm cuộc gọi.

  Xem thêm

  Thích |So sánh
 12. Cổng nối mạng FXO WellGate 2540

  0 ₫

  • Dual IP Stack : IPv6 and IPv4 
  • Simultaneously
  • Support up to 4 SIP Trunk Servers
  • Support different SIP Trunk to each 
  • FXO line
  • Auto HTTP Provision feature
  • Flexible Routes Plan, Dial Plan, Digit 
  • Manipulation
  • Redundant Firmware Image

  Xem thêm

  Thích |So sánh
 13. Cổng nối mạng ATA 171/172/171P/171M

  0 ₫

  • Sử dụng tại nhà với dịch vụ điện thoại Internet quốc tế giá rẻ
  • Tích hợp chức năng định tuyến cuộc gọi cho SOHO
  • Hỗ trợ gửi và nhận FAX theo chuẩn T.38
  • Cấu hình thiết bị bằng điện thoại hoặc qua giao diện Web

  Xem thêm

  Thích |So sánh
 14. Cổng nối mạng Newrock MX60-32S/16B

  0 ₫

  Cổng nối mạng Newrock MX60-32S/16B có 32 cổng FXS, 16 cổng FXO , Hỗ trợ 24 cuộc gọi đồng thời, Chassis 1U, 2 cổng WAN. Hỗ trợ SIP và MGCP cho tín hiệu cuộc gọi và TR069 quản lý là tốt, MX60 cho phép triển khai rộng lớn trong việc cung cấp các dịch vụ hội tụ hãng tổ chức cũng như các ứng dụng thoại doanh nghiệp dựa trên. 

  Xem thêm

  Thích |So sánh
 15. Cổng nối mạng Newrock MX60-16S/16

  0 ₫

  Cổng nối mạng Newrock MX60-16S/16 có 16 cổng FXS, 16 cổng FXO, Hỗ trợ 32 cuộc gọi đồng thời, Chassis 1U, 2 cổng WAN. Hỗ trợ SIP và MGCP cho tín hiệu cuộc gọi và TR069 quản lý là tốt, MX60 cho phép triển khai rộng lớn trong việc cung cấp các dịch vụ hội tụ hãng tổ chức cũng như các ứng dụng thoại doanh nghiệp dựa trên.

  Xem thêm

  Thích |So sánh