FXS GATEWAY

GATEWAY FXS, Cổng nối mạng FXS, bộ chuyển đổi tín hiệu Analog
 1. Cổng nối mạng ATA 171/172/171P/171M

  0 ₫

  • Sử dụng tại nhà với dịch vụ điện thoại Internet quốc tế giá rẻ
  • Tích hợp chức năng định tuyến cuộc gọi cho SOHO
  • Hỗ trợ gửi và nhận FAX theo chuẩn T.38
  • Cấu hình thiết bị bằng điện thoại hoặc qua giao diện Web

  Xem thêm

  Thích |So sánh
 2. Cổng nối mạng Newrock MX60-16S/16

  0 ₫

  Cổng nối mạng Newrock MX60-16S/16 có 16 cổng FXS, 16 cổng FXO, Hỗ trợ 32 cuộc gọi đồng thời, Chassis 1U, 2 cổng WAN. Hỗ trợ SIP và MGCP cho tín hiệu cuộc gọi và TR069 quản lý là tốt, MX60 cho phép triển khai rộng lớn trong việc cung cấp các dịch vụ hội tụ hãng tổ chức cũng như các ứng dụng thoại doanh nghiệp dựa trên.

  Xem thêm

  Thích |So sánh
 3. Cổng nối mạng Newrock MX60-40S/8

  0 ₫

  Cổng nối mạng Newrock MX60-40S/8 có 40 cổng FXS, 8 cổng FXO, Hỗ trợ 48 cuộc gọi đồng thời, Chassis 1U, 2 cổng WAN.Hỗ trợ SIP và MGCP cho tín hiệu cuộc gọi và TR069 quản lý là tốt, MX60 cho phép triển khai rộng lớn trong việc cung cấp các dịch vụ hội tụ hãng tổ chức cũng như các ứng dụng thoại doanh nghiệp dựa trên.

  Xem thêm

  Thích |So sánh
 4. Cổng nối mạngNewrock MX60-40S/8B

  0 ₫

  Cổng nối mạng Newrock MX60-40S/8B có 40 cổng FXS, 8 cổng FXO, Hỗ trợ 24 cuộc gọi đồng thời, Chassis 1U, 2 cổng WAN.Hỗ trợ SIP và MGCP cho tín hiệu cuộc gọi và TR069 quản lý là tốt, MX60 cho phép triển khai rộng lớn trong việc cung cấp các dịch vụ hội tụ hãng tổ chức cũng như các ứng dụng thoại doanh nghiệp dựa trên.

  Xem thêm

  Thích |So sánh
 5. Cổng nối mạng Newrock MX60-24S/8B

  0 ₫

  Cổng nối mạng Newrock MX60-24S/8B có 24 cổng FXS, 8 cổng FXO, Hỗ trợ 16 cuộc gọi đồng thời, Chassis 1U, 2 cổng WAN. Hỗ trợ SIP và MGCP cho tín hiệu cuộc gọi và TR069 quản lý là tốt, MX60 cho phép triển khai rộng lớn trong việc cung cấp các dịch vụ hội tụ hãng tổ chức cũng như các ứng dụng thoại doanh nghiệp dựa trên.

  Xem thêm

  Thích |So sánh
 6. Cổng nối mạng Newrock MX60-8S/8

  0 ₫

  Cổng nối mạng Newrock MX60-8S/8 có 8 cổng FXS, 8 cổng FXO, Hỗ trợ 16 cuộc gọi đồng thời, Chassis 1U, 2 cổng WAN. Hỗ trợ SIP và MGCP cho tín hiệu cuộc gọi và TR069 quản lý là tốt, MX60 cho phép triển khai rộng lớn trong việc cung cấp các dịch vụ hội tụ hãng tổ chức cũng như các ứng dụng thoại doanh nghiệp dựa trên.

  Xem thêm

  Thích |So sánh
 7. Cổng nối mạng Newrock MX60-48S

  0 ₫

  Cổng nối mạng Newrock MX60-48S có 48 cổng FXS, Hỗ trợ 48 cuộc gọi đồng thời, Chassis 1U, 2 cổng WAN. Hỗ trợ SIP và MGCP cho tín hiệu cuộc gọi và TR069 quản lý là tốt, MX60 cho phép triển khai rộng lớn trong việc cung cấp các dịch vụ hội tụ hãng tổ chức cũng như các ứng dụng thoại doanh nghiệp dựa trên.

  Xem thêm

  Thích |So sánh
 8. Cổng nối mạng Newrock MX60-48SB

  0 ₫

  Cổng nối mạng Newrock MX60-48SB có 48 cổng FXS, Hỗ trợ 24 cuộc gọi đồng thời, Chassis 1U, 2 cổng WAN. Hỗ trợ SIP và MGCP cho tín hiệu cuộc gọi và TR069 quản lý là tốt, MX60 cho phép triển khai rộng lớn trong việc cung cấp các dịch vụ hội tụ hãng tổ chức cũng như các ứng dụng thoại doanh nghiệp dựa trên.

  Xem thêm

  Thích |So sánh
 9. Cổng nối mạng Newrock MX60-32S

  0 ₫

  Cổng nối mạng Newrock MX60-32S có 32 cổng FXS, Hỗ trợ 32 cuộc gọi đồng thời, Chassis 1U, 2 cổng WAN.Hỗ trợ SIP và MGCP cho tín hiệu cuộc gọi và TR069 quản lý là tốt, MX60 cho phép triển khai rộng lớn trong việc cung cấp các dịch vụ hội tụ hãng tổ chức cũng như các ứng dụng thoại doanh nghiệp dựa trên.

  Xem thêm

  Thích |So sánh
 10. Cổng nối mạng Newrock MX60-32SB

  0 ₫

  Cổng nối mạng Newrock MX60-32SB có 32 cổng FXS, Hỗ trợ 16 cuộc gọi đồng thời, Chassis 1U, 2 cổng WAN. Hỗ trợ SIP và MGCP cho tín hiệu cuộc gọi và TR069 quản lý là tốt, MX60 cho phép triển khai rộng lớn trong việc cung cấp các dịch vụ hội tụ hãng tổ chức cũng như các ứng dụng thoại doanh nghiệp dựa trên.

  Xem thêm

  Thích |So sánh
 11. Cổng nối mạng Newrock MX60-32S/16B

  0 ₫

  Cổng nối mạng Newrock MX60-32S/16B có 32 cổng FXS, 16 cổng FXO , Hỗ trợ 24 cuộc gọi đồng thời, Chassis 1U, 2 cổng WAN. Hỗ trợ SIP và MGCP cho tín hiệu cuộc gọi và TR069 quản lý là tốt, MX60 cho phép triển khai rộng lớn trong việc cung cấp các dịch vụ hội tụ hãng tổ chức cũng như các ứng dụng thoại doanh nghiệp dựa trên. 

  Xem thêm

  Thích |So sánh
 12. Cổng nối mạng Newrock MX60-32S/16

  0 ₫

  Cổng nối mạng Newrock MX60-32S/16 gồm có 32 cổng FXS, 16 cổng FXO, Hỗ trợ 48 cuộc gọi đồng thời, Chassis 1U, 2 cổng WAN. Hỗ trợ SIP và MGCP cho tín hiệu cuộc gọi và TR069 quản lý là tốt, MX60 cho phép triển khai rộng lớn trong việc cung cấp các dịch vụ hội tụ hãng tổ chức cũng như các ứng dụng thoại doanh nghiệp dựa trên.

  Xem thêm

  Thích |So sánh
 13. Cổng nối mạng 8 cổng FXS WellGate 2608

  7.080.000 ₫

  • Hỗ trợ đăng ký với SIP Server dự phòng
  • Tự động chuyển SIP trunk khi bận
  • Tự động cấu hình qua HTTP và FTP
  • Khả năng định tuyến và đánh số linh hoạt
  • Cơ chế sao lưu dự phòng file cấu hình và firmware

  Xem thêm

  Thích |So sánh
 14. Cổng giao tiếp 4-line FXS WellGate 2504

  3.350.000 ₫

  Hỗ trợ hoạt động đồng thời theo cả 2 giao thức IPv6 và IPv4
  Hỗ trợ đăng ký làm việc với 4 SIP Server khác nhau
  Hỗ trợ kết nối trung kế SIP đến mỗi cổng FXS
  Tính năng truy cập HTTP tự động
  Định tuyến cuộc gọi và đánh số (dial plan) linh hoạt
  Cơ chế sao lưu dự phòng file cấu hình và firmware

  Xem thêm

  Thích |So sánh
 15. Cổng nối mạng 24 cổng FXS WellGate 2424S

  19.327.420 ₫

  • Hỗ trợ đăng ký với 16 SIP Proxy Server
  • Hỗ trợ kết nối với 24 máy điện thoại analog tại cùng một địa chỉ IP
  • Hỗ trợ kết nối trung kế SIP đến mỗi cổng FXS
  • Tính năng cung cấp HTTP tự động
  • Kế hoạch quay số và kế hoạch định tuyến linh hoạt
  • Sao lưu, dự phòng firmware

  Xem thêm

  Thích |So sánh