TRUNK GATEWAY

Cổng nối mạng E1, PRI, ISDN, trunk gateway
 1. Cổng nối mạng Dinstar MTG200-4E1

  0 ₫

  Gateway Dinstar MTG200-4E1có thể kết nối mạng RJ45 và với tính năng xử lý giọng nói: VAD, CNG, G.168, AJB, T.38 FAX

  - Hỗ trợ 4 luồng E1 với 60 kênh thoại đồng thời

  - Hỗ trợ báo hiệu R2 và ISDN30B+D, Siptrunk

  - Chuẩn báo giao tiếp E1: ISDN, PRI...

  - Sử dụng cho mọi tổng đài điện thoại IP SIP: Asterisk, Freepbx, Trixbox, Elastix...

  - Kết nối giao tiếp qua RJ45 - Kết nối Switch trực tiếp...

  Xem thêm

  Thích |So sánh
 2. Cổng nối mạng T1/E1 ISDN WellGate 5260

  0 ₫

  WellGate 5260 là thiết bị VoIP Gateway không chỉ đơn thuần là chuyển đổi cuộc gọi giữa mạng PSTN và VoIP mà là giải pháp tổng thể điều khiển, chuyển đổi và định tuyến cuộc gọi linh hoạt giữa H.323, SIP và PSTN. WellGate 5260 có thể đồng thời cùng lúc thực thi cuộc gọi giữa SIP và PSTN, SIP và H.323, H.323 và PSTN, SIP và SIP, H.323 và H.323.

  Xem thêm

  Thích |So sánh
 3. Cổng nối mạng Newrock MX100G-4E1

  0 ₫

  Cổng nối mạng Newrock MX100E-4E1 có 4 cổng E1 / T1, Chassis 1U, 2 cổng WAN. Là một trong VoIP Nó sử dụng SIP và Giao diện T1 / E1 cho inter-chuyển đổi các gói tin IP và tín hiệu PCM, cho phép sự hưởng lẫn nhau của các mạng thoại thế hệ mới dựa trên IP để kế thừa công cộng Switched Telephone Network (PSTN), và các chi nhánh trao đổi riêng (PBX) của một doanh nghiệp. Với 4 E1/T1 digital trunks, hỗ trợ SIP, ISDN PRI, G1.711, G.729A, G.723, iLBC, GSM và G.168, T30, T.38, Chassis 1U, w/ dual power suppliers.

  Xem thêm

  Thích |So sánh
 4. Cổng nối mạng Newrock MX100G-2E1

  0 ₫

  Cổng nối mạng Newrock MX100G-2E1

  Cổng nối mạng Newrock MX100G-2E1 có  2  cổng E1 / T1, Chassis 1U và 2 cổng WAN. Thiết bị VOIP Newrock MX100G-2E1 là một trong những dòng sản phẩm VoIP phát triển bởi Newrock Technologies Inc.

  Nó sử dụng SIP và giao diện T1 / E1 cho liên chuyển đổi các gói tin IP và tín hiệu PCM, cho phép hưởng lẫn nhau của các mạng thoại thế hệ mới dựa trên IP di sản Public Switched Telephone Network (PSTN), và trao đổi chi nhánh riêng (PBX) của doanh nghiệp.

  Xem thêm

  Thích |So sánh
 5. Cổng nối mạng Newrock MX100G-1E1

  0 ₫

  Cổng nối mạng Newrock MX100G-1E1 - 1  có cổng E1 / T1 , Chassis 1U, 2 cổng WAN. Một trong những dòng sản phẩm VoIP phát triển bởi NewrockTechnologies Inc. Nó sử dụng SIP và giao diện T1 / E1 cho liên chuyển đổi các gói tin IP và tín hiệu PCM, cho phép hưởng lẫn nhau của các mạng thoại thế hệ mới dựa trên IP di sản Public Switched Telephone Network (PSTN), và trao đổi chi nhánh riêng (PBX) của doanh nghiệp.

  Xem thêm

  Thích |So sánh
 6. Cổng nối mạng Newrock MX100-AG VOIP

  0 ₫

  Cổng nối mạng MX100-AG VoIP là một trong những sản phẩm của VoIP MX Công nghệ Newrock. Đây là cửa ngõ vận chuyển lớp VoIP. Được dùng chủ yếu cho tàu sân bay và các doanh nghiệp có thể sử dụng nó để cung cấp điện thoại thông thường, fax, và các dịch vụ IP Centrex thông qua các mạng băng thông rộng. 

  Xem thêm

  Thích |So sánh
 7. Cổng nối mạng Dinstar MTG1000B-8E1

  0 ₫

  • Hỗ trợ 8 luồng E1 với 240 kênh thoại đồng thời.
  • Hỗ trợ báo hiệu R2 và SS7, ISDN30B+D, Siptrunk.
  • Chuẩn báo giao tiếp E1: ISDN, PRI…
  • Sử dụng cho mọi tổng đài điện thoại IP SIP: Asterisk, Freepbx, Elastix.
  • Kết nối giao tiếp qua RJ-45. Kết nối Switch trực tiếp.
  • Hỗ trợ giao tiếp qua một Console.
  • Thiết kế với kích thước 1U chassis. Hỗ trợ SIP/ H.323, SS7/ PRI.

  Xem thêm

  Thích |So sánh
 8. Cổng nối mạng Dinstar MTG1000B-4E1

  0 ₫

  • Hỗ trợ 4 luồng E1 với 120 kênh thoại đồng thời.
  • Hỗ trợ báo hiệu R2 và SS7, ISDN30B+D, Siptrunk.
  • Chuẩn báo giao tiếp E1: ISDN, PRI…
  • Sử dụng cho mọi tổng đài điện thoại IP SIP: Asterisk, Freepbx, Elastix.
  • Kết nối giao tiếp qua RJ-45. Kết nối Switch trực tiếp.
  • Hỗ trợ giao tiếp qua một Console.
  • Thiết kế với kích thước 1U chassis. Hỗ trợ SIP/ H.323, SS7/ PRI.

  Xem thêm

  Thích |So sánh
 9. Cổng nối mạng Dinstar MTG1000B-2E1

  0 ₫

  • Hỗ trợ 2 luồng E1 với 60 kênh thoại đồng thời.
  • Hỗ trợ báo hiệu R2 và SS7, ISDN30B+D, Siptrunk.
  • Chuẩn báo giao tiếp E1: ISDN, PRI…
  • Sử dụng cho mọi tổng đài điện thoại IP SIP: Asterisk, Freepbx, Elastix.
  • Kết nối giao tiếp qua RJ-45. Kết nối Switch trực tiếp.
  • Hỗ trợ giao tiếp qua một Console.
  • Thiết kế với kích thước 1U chassis. Hỗ trợ SIP/ H.323, SS7/ PRI.

  Xem thêm

  Thích |So sánh
 10. Cổng nối mạng Dinstar MTG1000B-1E1

  0 ₫

  • Hỗ trợ 1 luồng E1 với 30 kênh thoại đồng thời.
  • Hỗ trợ báo hiệu R2 và SS7, ISDN30B+D, Siptrunk.
  • Chuẩn báo giao tiếp E1: ISDN, PRI…
  • Sử dụng cho mọi tổng đài điện thoại IP SIP: Asterisk, Freepbx, Elastix.
  • Kết nối giao tiếp qua RJ-45. Kết nối Switch trực tiếp.
  • Hỗ trợ giao tiếp qua một Console.
  • Thiết kế với kích thước 1U chassis. Hỗ trợ SIP/ H.323, SS7/ PRI.

  Xem thêm

  Thích |So sánh
 11. Cổng nối mạng Dinstar MTG600-4E1

  0 ₫

  • Hỗ trợ 1 luồng E1 với 30 kênh thoại đồng thời.
  • Hỗ trợ báo hiệu R2, ISDN30B+D, Siptrunk.
  • Chuẩn báo giao tiếp E1: ISDN, PRI…
  • Sử dụng cho mỗi tổng đài điện thoại IP SIP: Asterisk, Freepbx, Trixbox, Elastix...
  • Kết nối giao tiếp qua RJ-45.
  • Kết nối Switch trực tiếp.
  • Hỗ trợ giao tiếp qua một cổng Console.
  • Hỗ trợ SIP/ H.323.
  • Có tùy chọn module SS7 với độ tin cậy cao.
  • Chức năng: Xử lý năng lượng đồng thời hiệu quả cao, lên đến 240 kênh, dễ dàng nâng cấp dung lượng lên đến 1440 kênh.
  • Giao tiếp mạng: 2 x 10/ 100 BASE-TX.

  Xem thêm

  Thích |So sánh
 12. Cổng nối mạng Dinstar MTG600-2E1

  0 ₫

  • Hỗ trợ 1 luồng E1 với 30 kênh thoại đồng thời.
  • Hỗ trợ báo hiệu R2, ISDN30B+D, Siptrunk.
  • Chuẩn báo giao tiếp E1: ISDN, PRI…
  • Sử dụng cho mỗi tổng đài điện thoại IP SIP: Asterisk, Freepbx, Trixbox, Elastix...
  • Kết nối giao tiếp qua RJ-45.
  • Kết nối Switch trực tiếp.
  • Hỗ trợ giao tiếp qua một cổng Console.
  • Hỗ trợ SIP/ H.323.
  • Có tùy chọn module SS7 với độ tin cậy cao.
  • Chức năng: Xử lý năng lượng đồng thời hiệu quả cao, lên đến 240 kênh, dễ dàng nâng cấp dung lượng lên đến 1440 kênh.
  • Giao tiếp mạng: 2 x 10/ 100 BASE-TX.

  Xem thêm

  Thích |So sánh
 13. Cổng nối mạng Dinstar MTG600-1E1

  0 ₫

  • Hỗ trợ 1 luồng E1 với 30 kênh thoại đồng thời.
  • Hỗ trợ báo hiệu R2, ISDN30B+D, Siptrunk.
  • Chuẩn báo giao tiếp E1: ISDN, PRI…
  • Sử dụng cho mỗi tổng đài điện thoại IP SIP: Asterisk, Freepbx, Trixbox, Elastix...
  • Kết nối giao tiếp qua RJ-45.
  • Kết nối Switch trực tiếp.
  • Hỗ trợ giao tiếp qua một cổng Console.
  • Hỗ trợ SIP/ H.323.
  • Có tùy chọn module SS7 với độ tin cậy cao.
  • Chức năng: Xử lý năng lượng đồng thời hiệu quả cao, lên đến 240 kênh, dễ dàng nâng cấp dung lượng lên đến 1440 kênh.
  • Giao tiếp mạng: 2 x 10/ 100 BASE-TX.

  Xem thêm

  Thích |So sánh
 14. Cổng nối mạng Dinstar MTG200-1E1

  0 ₫

  Gateway Dinstar MTG200-4E1có thể kết nối mạng RJ45 và với tính năng xử lý giọng nói: VAD, CNG, G.168, AJB, T.38 FAX

  - Hỗ trợ 4 luồng E1 với 60 kênh thoại đồng thời

  - Hỗ trợ báo hiệu R2 và ISDN30B+D, Siptrunk

  - Chuẩn báo giao tiếp E1: ISDN, PRI...

  - Sử dụng cho mọi tổng đài điện thoại IP SIP: Asterisk, Freepbx, Trixbox, Elastix...

  - Kết nối giao tiếp qua RJ45 - Kết nối Switch trực tiếp...

  Xem thêm

  Thích |So sánh
 15. Thiết bị chuyển đổi VOIP/SS7 WellGate 5290

  0 ₫

  WellGate 5290 là thiết bị VoIP/SS7 Gateway không chỉ đơn thuần chuyển đổi cuộc gọi giữa mạng PSTN và VoIP mà là giải pháp tổng thể điều khiển, chuyển đổi và định tuyến cuộc gọi linh hoạt giữa H.323, SIP và PSTN. WellGate 5260 có thể đồng thời cùng lúc thực thi cuộc gọi giữa SIP và PSTN, SIP và H.323, H.323 và PSTN, SIP và SIP, H.323 và H.323. Với giao diện SS7/ISUP tích hợp, WellGate 5290 thực hiện nhiệm vụ cầu nối giữa mạng điện thoại PSTN/SS7 truyền thống và mạng VoIP

  Xem thêm

  Thích |So sánh