TỔNG ĐÀI

 1. Tổng đài IP Grandstream UCM6116

  24.500.000 ₫

  Tổng đài IP Grandstream UCM6116

  Hổ trợ 16 FXO, 2 FXS. 500 người dùng và 60 cuộc gọi đồng thời. 2 cổng 10/100 Mbps Ethernet RJ45 (1 LAN, 1 WAN). Tích hợp PSTN, analog phone/FAX & không giới hạn SIP Trunk. Tích 2 hợp phòng họp. Hổ trợ và lưu trử voicemail-to-email và fax-to-email

  Xem thêm

  Thích |So sánh
 2. Tổng đài IP MyPBX Standard V7

  0 ₫

  Tổng đài MyPBX Standard V7

  Cấu hình tiêu chuẩn gồm:

  • 16 x cuộc gọi đồng thời
  • 100 người dùng
  • Giao diện quản lý Web service
  • 4000 Biên bản Voicemail
  • AA, VM gửi email
  • Unified Messaging
  • Không có giới hạn SIP Trunks
  • DISA
  • Không có phí lincese

  Xem thêm

  Thích |So sánh
 3. Tổng đài IP MyPBX Standard V7 (16FXO-0FXS)

  0 ₫

  Tổng đài MyPBX Standard V7

  • Cấu hình 100 máy SIP không hạn chế SIP Trunk
  • Tích hợp IVR đa cấp, Caller ID, 25 cuộc gọi đồng thời
  • Hỗ trợ tối đa 16 FXO 0FXS
  • Tích hợp Voice Mail 3000 phút 
  • Hỗ trợ tối đa 8 cổng GSM 
  • ( Cấu hình trên chưa gồm các modul hỗ trợ) 
  • Kiểu dáng đẹp kim loại Nội
  • Hai cách phân trang (duplex) cho thiết bị cầm tay (s), (bất kỳ người sử dụng có quyền trả lời rảnh tay để trang).
  • Kết nghĩa Cuộc gọi đến sẽ đổ chuông mở rộng của bạn cũng số điện thoại di động của bạn cùng một lúc.

  Xem thêm

  Thích |So sánh
 4. Tổng đài IP MyPBX Standard V7 (4FXO-6FXS)

  0 ₫

  Tổng đài MyPBX Standard V7

  • Tổng đài MYPBX Standard V7 (4FXO-6FXS) gồm 4 trung kế FXO, 6 máy nhánh Analog FXS, hỗ trợ 16 đường vào ra 100 máy lẻ IP SIP
  • Cấu hình 100 máy SIP không hạn chế SIP Trunk
  • Hỗ trợ tối đa 16 FXO 0FXS
  • Tích hợp Voice Mail 3000 phút 
  • Hỗ trợ tối đa 8 cổng GSM 
  • ( Cấu hình trên chưa gồm các modul hỗ trợ) 
  • Kiểu dáng đẹp kim loại Nội
  • Hai cách phân trang (duplex) cho thiết bị cầm tay (s), (bất kỳ người sử dụng có quyền trả lời rảnh tay để trang).
  • Kết nghĩa Cuộc gọi đến sẽ đổ chuông mở rộng của bạn cũng số điện thoại di động của bạn cùng một lúc.

  Xem thêm

  Thích |So sánh
 5. Tổng đài IP MyPBX Standard V7 (2FXO-6FXS)

  0 ₫

  Tổng đài MyPBX Standard V7

  • Tổng đài Mypbx Standart V7 (2FXO-6FXS) với 2 trung kế FXO, 6 máy nhánh Analog FXS, 2 cổng 10/100 Mbps Ethernet RJ45 (1  LAN, 1 WAN), hỗ trợ tối đa 16 đường vào ra 100 máy lẻ IP SIP.
  • Cấu hình 100 máy SIP không hạn chế SIP Trunk
  • Hỗ trợ tối đa 16 FXO 0FXS
  • Tích hợp Voice Mail 3000 phút 
  • Hỗ trợ tối đa 8 cổng GSM 
  • ( Cấu hình trên chưa gồm các modul hỗ trợ) 
  • Kiểu dáng đẹp kim loại Nội
  • Hai cách phân trang (duplex) cho thiết bị cầm tay (s), (bất kỳ người sử dụng có quyền trả lời rảnh tay để trang).
  • Kết nghĩa Cuộc gọi đến sẽ đổ chuông mở rộng của bạn cũng số điện thoại di động của bạn cùng một lúc.

  Xem thêm

  Thích |So sánh
 6. Tổng đài IP MyPBX Standard V7 (8FXO-4FXS)

  0 ₫

  Tổng đài MyPBX Standard V7

  • Tổng đài Mypbx Standart V7 (8FXO-4FXS) với 8 trung kế FXO, 4 máy nhánh Analog FXS, 2 cổng 10/100 Mbps Ethernet RJ45 (1  LAN, 1 WAN), hỗ trợ tối đa 16 đường vào ra 100 máy lẻ IP SIP.
  • Cấu hình 100 máy SIP không hạn chế SIP Trunk
  • Tích hợp IVR đa cấp, Caller ID, 25 cuộc gọi đồng thời
  • Hỗ trợ tối đa 16 FXO/FXS
  • Tích hợp Voice Mail 3000 phút 
  • Hỗ trợ tối đa 8 cổng GSM 
  • ( Cấu hình trên chưa gồm các modul hỗ trợ) 
  • Kiểu dáng đẹp kim loại Nội
  • Hai cách phân trang (duplex) cho thiết bị cầm tay (s), (bất kỳ người sử dụng có quyền trả lời rảnh tay để trang).
  • Kết nghĩa Cuộc gọi đến sẽ đổ chuông mở rộng của bạn cũng số điện thoại di động của bạn cùng một lúc.

  Xem thêm

  Thích |So sánh
 7. Tổng đài IP Mypbx U100

  0 ₫

  Tổng đài IP Mypbx U100 (chuẩn rack 1U)

  • Cấu hình 100 máy SIP không hạn chế SIP Trunk
  • Tích hợp IVR đa cấp, Caller ID, 25 cuộc gọi đồng thời
  • Hỗ trợ tối đa 16 cổng FXS/FXO
  • Tích hợp Voice Mail 3000 phút
  • Hỗ trợ tối đa 8 cổng GSM
  • Hỗ trợ ghi âm cuộc gọi qua cổng USB

  Xem thêm

  Thích |So sánh
 8. Tổng đài IP Mypbx U100 (4FXO/4FXS)

  0 ₫

  Tổng đài IP Mypbx U100 (4FXO/4FXS)

  • Cấu hình 100 máy SIP không hạn chế SIP Trunk
  • Hỗ trợ 4 FXO, 4 FXS.
  • Hỗ trợ 100 người dùng và 25 cuộc gọi đồng thời
  • 2 cổng 10/100 Mbps Ethernet RJ45 (1 LAN, 1 WAN)
  • Tích hợp PSTN, analog phone/FAX & không giới hạn SIP Trunk
  • Tích hợp phòng họp
  • Tích hợp IVR đa cấp, Caller ID,
  • Hỗ trợ tối đa 16 cổng FXS/FXO
  • Tích hợp Voice Mail 3000 phút
  • Hỗ trợ tối đa 8 cổng GSM
  • Hỗ trợ ghi âm cuộc gọi qua cổng USB

  Xem thêm

  Thích |So sánh
 9. Tổng đài IP Mypbx U100 (16FXO / 64FXS)

  0 ₫

  Tổng đài IP Mypbx U100 (4FXO/4FXS)

  • Cấu hình 100 máy SIP không hạn chế SIP Trunk
  • Hỗ trợ 16 FXO, 64 FXS.
  • Hỗ trợ 100 người dùng và 25 cuộc gọi đồng thời
  • 2 cổng 10/100 Mbps Ethernet RJ45 (1 LAN, 1 WAN)
  • Tích hợp PSTN, analog phone/FAX & không giới hạn SIP Trunk
  • Tích hợp phòng họp
  • Tích hợp IVR đa cấp, Caller ID,
  • Hỗ trợ tối đa 16 cổng FXS/FXO
  • Tích hợp Voice Mail 3000 phút
  • Hỗ trợ tối đa 8 cổng GSM
  • Hỗ trợ ghi âm cuộc gọi qua cổng USB

  Xem thêm

  Thích |So sánh
 10. Tổng đài IP Mypbx U100 (8FXO-48FXS)

  0 ₫

  Tổng đài IP Mypbx U100 (8FXO / 48FXS)

  • Cấu hình 100 máy SIP không hạn chế SIP Trunk
  • Hỗ trợ 8 FXO, 48 FXS.
  • Hỗ trợ 100 người dùng và 25 cuộc gọi đồng thời
  • 2 cổng 10/100 Mbps Ethernet RJ45 (1 LAN, 1 WAN)
  • Tích hợp PSTN, analog phone/FAX & không giới hạn SIP Trunk
  • Tích hợp phòng họp
  • Tích hợp IVR đa cấp, Caller ID,
  • Hỗ trợ tối đa 16 cổng FXS/FXO
  • Tích hợp Voice Mail 3000 phút
  • Hỗ trợ tối đa 8 cổng GSM
  • Hỗ trợ ghi âm cuộc gọi qua cổng USB

  Xem thêm

  Thích |So sánh
 11. Tổng đài điện thoại N824 (8 line bưu điện - 16 máy lẻ)

  0 ₫

  Tổng đài N824-8-16.

  • Dung lượng 8 đường vào 16 máy lẻ analog.
  • Mở rộng tối đa 32 máy lẻ analog. 4 kênh Siptrunk, 8 Sip Account kết nối IP phone, Softphone trên PC để gọi qua máy tính hoặc di động.
  • Hiển thị số, Ghi âm cuộc gọi, Lời chào đa kênh.
  • Họp hội nghị, Kết nối Mobile làm máy lẻ.

  Xem thêm

  Thích |So sánh
 12. TỔNG ĐÀI IP MYPBX U200

  0 ₫

  Tổng đài IP Mypbx U200

  • Hỗ trợ 200 người dùng và 25 cuộc gọi đồng thời 
  • 2 cổng 10/100 Mbps Ethernet RJ45 (1 LAN, 1 WAN) 
  • Tích hợp PSTN, analog phone/FAX & không giới hạn SIP Trunk 
  • Tích hợp phòng họp 
  • Hổ trợ và lưu trử voicemail-to-email và fax-to-email 
  • Tự động cấp acount cho điện thoại IP, Video IP, ATA vv... 
  • Hổ trợ nhiều tính năng: call park & pickup, call queue, ACD, intercom & paging, ring group, customizable auto attendant & IVR, personal music-on-hold...
  • Web quản lý riêng của từng Acount.
  • Tổng đài mypbx U200 ( chuẩn rack 1U )
  • Cấu hình 200 máy SIP không hạn chế SIP Trunk
  • Hỗ trợ IVR đa cấp, Caller ID, 50 cuộc gọi đồng thời
  • Tích hợp tối đa 16 cổng FXS/FXO 
  • Hỗ trợ Voice Mail 3000 phút 
  • Tích hợp tối đa 8 cổng GSM 
  • Hỗ trợ ghi âm cuộc gọi qua cổng USB 

  ( Cấu hình trên chưa gồm các modul tích hợp )

  Xem thêm

  Thích |So sánh
 13. Tổng đài IP MyPbx U300

  0 ₫

  Tổng đài IP My PBX U300 ( chuẩn rack 1U )

  • Cấu hình 300 máy SIP không hạn chế SIP Trunk.
  • Hỗ trợ IVR đa cấp, Caller ID, 50 cuộc gọi đồng thời.
  • Tích hợp sẵn 1 Port E1/T1, 2 Port FSX.
  • Hỗ trợ tối đa 16 cổng FXS/FXO. 
  • Tích hợp Voice Mail 3000 phút. 
  • Hỗ trợ tối đa 8 cổng GSM. 
  • Hỗ trợ ghi âm cuộc gọi qua cổng USB. 

  (Cấu hình trên chưa gồm các modul hỗ trợ)

  Xem thêm

  Thích |So sánh
 14. Tổng đài IP Mypbx U500

  0 ₫

  Tổng đài IP My PBX 500 (chuẩn rack 1U)

  • Cấu hình 500 máy SIP không hạn chế SIP Trunk
  • Hỗ trợ IVR đa cấp, Caller ID, 80 cuộc gọi đồng thời
  • Hỗ trợ tối đa 16 cổng FXS/FXO 
  • Tích hợp Voice Mail 3000 phút 
  • Hỗ trợ tối đa 8 cổng GSM 
  • Hỗ trợ ghi âm cuộc gọi qua cổng USB
  • Hỗ trợ lắp HDD Sata 2.5Inch

  (Cấu hình trên chưa gồm các modul Hỗ trợ )

  Xem thêm

  Thích |So sánh
 15. Tổng đài IP Mypbx U510

  0 ₫

  Tổng đài IP My PBX 510 (chuẩn rack 1U)

  • Tích hợp sẵn 1 Port E1/T1.
  • Cấu hình 500 máy SIP không hạn chế SIP Trunk
  • Hỗ trợ IVR đa cấp, Caller ID, 80 cuộc gọi đồng thời
  • Hỗ trợ tối đa 16 cổng FXS/FXO 
  • Tích hợp Voice Mail 3000 phút 
  • Hỗ trợ tối đa 8 cổng GSM 
  • Hỗ trợ ghi âm cuộc gọi qua cổng USB
  • Hỗ trợ lắp HDD Sata 2.5Inch

  (Cấu hình trên chưa gồm các modul Hỗ trợ )

  Xem thêm

  Thích |So sánh