PBX STANDARD

 1. Tổng đài IP Grandstream UCM6116

  24.500.000 ₫

  Tổng đài IP Grandstream UCM6116

  Hổ trợ 16 FXO, 2 FXS. 500 người dùng và 60 cuộc gọi đồng thời. 2 cổng 10/100 Mbps Ethernet RJ45 (1 LAN, 1 WAN). Tích hợp PSTN, analog phone/FAX & không giới hạn SIP Trunk. Tích 2 hợp phòng họp. Hổ trợ và lưu trử voicemail-to-email và fax-to-email

  Xem thêm

  Thích |So sánh
 2. TỔNG ĐÀI IP MYPBX U200

  0 ₫

  Tổng đài IP Mypbx U200

  • Hỗ trợ 200 người dùng và 25 cuộc gọi đồng thời 
  • 2 cổng 10/100 Mbps Ethernet RJ45 (1 LAN, 1 WAN) 
  • Tích hợp PSTN, analog phone/FAX & không giới hạn SIP Trunk 
  • Tích hợp phòng họp 
  • Hổ trợ và lưu trử voicemail-to-email và fax-to-email 
  • Tự động cấp acount cho điện thoại IP, Video IP, ATA vv... 
  • Hổ trợ nhiều tính năng: call park & pickup, call queue, ACD, intercom & paging, ring group, customizable auto attendant & IVR, personal music-on-hold...
  • Web quản lý riêng của từng Acount.
  • Tổng đài mypbx U200 ( chuẩn rack 1U )
  • Cấu hình 200 máy SIP không hạn chế SIP Trunk
  • Hỗ trợ IVR đa cấp, Caller ID, 50 cuộc gọi đồng thời
  • Tích hợp tối đa 16 cổng FXS/FXO 
  • Hỗ trợ Voice Mail 3000 phút 
  • Tích hợp tối đa 8 cổng GSM 
  • Hỗ trợ ghi âm cuộc gọi qua cổng USB 

  ( Cấu hình trên chưa gồm các modul tích hợp )

  Xem thêm

  Thích |So sánh
 3. Tổng đài IP Mypbx U100 (8FXO-48FXS)

  0 ₫

  Tổng đài IP Mypbx U100 (8FXO / 48FXS)

  • Cấu hình 100 máy SIP không hạn chế SIP Trunk
  • Hỗ trợ 8 FXO, 48 FXS.
  • Hỗ trợ 100 người dùng và 25 cuộc gọi đồng thời
  • 2 cổng 10/100 Mbps Ethernet RJ45 (1 LAN, 1 WAN)
  • Tích hợp PSTN, analog phone/FAX & không giới hạn SIP Trunk
  • Tích hợp phòng họp
  • Tích hợp IVR đa cấp, Caller ID,
  • Hỗ trợ tối đa 16 cổng FXS/FXO
  • Tích hợp Voice Mail 3000 phút
  • Hỗ trợ tối đa 8 cổng GSM
  • Hỗ trợ ghi âm cuộc gọi qua cổng USB

  Xem thêm

  Thích |So sánh
 4. Tổng đài IP Mypbx U100 (16FXO / 64FXS)

  0 ₫

  Tổng đài IP Mypbx U100 (4FXO/4FXS)

  • Cấu hình 100 máy SIP không hạn chế SIP Trunk
  • Hỗ trợ 16 FXO, 64 FXS.
  • Hỗ trợ 100 người dùng và 25 cuộc gọi đồng thời
  • 2 cổng 10/100 Mbps Ethernet RJ45 (1 LAN, 1 WAN)
  • Tích hợp PSTN, analog phone/FAX & không giới hạn SIP Trunk
  • Tích hợp phòng họp
  • Tích hợp IVR đa cấp, Caller ID,
  • Hỗ trợ tối đa 16 cổng FXS/FXO
  • Tích hợp Voice Mail 3000 phút
  • Hỗ trợ tối đa 8 cổng GSM
  • Hỗ trợ ghi âm cuộc gọi qua cổng USB

  Xem thêm

  Thích |So sánh
 5. Tổng đài IP Mypbx U100 (4FXO/4FXS)

  0 ₫

  Tổng đài IP Mypbx U100 (4FXO/4FXS)

  • Cấu hình 100 máy SIP không hạn chế SIP Trunk
  • Hỗ trợ 4 FXO, 4 FXS.
  • Hỗ trợ 100 người dùng và 25 cuộc gọi đồng thời
  • 2 cổng 10/100 Mbps Ethernet RJ45 (1 LAN, 1 WAN)
  • Tích hợp PSTN, analog phone/FAX & không giới hạn SIP Trunk
  • Tích hợp phòng họp
  • Tích hợp IVR đa cấp, Caller ID,
  • Hỗ trợ tối đa 16 cổng FXS/FXO
  • Tích hợp Voice Mail 3000 phút
  • Hỗ trợ tối đa 8 cổng GSM
  • Hỗ trợ ghi âm cuộc gọi qua cổng USB

  Xem thêm

  Thích |So sánh
 6. Tổng đài IP Mypbx U100

  0 ₫

  Tổng đài IP Mypbx U100 (chuẩn rack 1U)

  • Cấu hình 100 máy SIP không hạn chế SIP Trunk
  • Tích hợp IVR đa cấp, Caller ID, 25 cuộc gọi đồng thời
  • Hỗ trợ tối đa 16 cổng FXS/FXO
  • Tích hợp Voice Mail 3000 phút
  • Hỗ trợ tối đa 8 cổng GSM
  • Hỗ trợ ghi âm cuộc gọi qua cổng USB

  Xem thêm

  Thích |So sánh
 7. Tổng đài IP MyPBX Standard V7 (8FXO-4FXS)

  0 ₫

  Tổng đài MyPBX Standard V7

  • Tổng đài Mypbx Standart V7 (8FXO-4FXS) với 8 trung kế FXO, 4 máy nhánh Analog FXS, 2 cổng 10/100 Mbps Ethernet RJ45 (1  LAN, 1 WAN), hỗ trợ tối đa 16 đường vào ra 100 máy lẻ IP SIP.
  • Cấu hình 100 máy SIP không hạn chế SIP Trunk
  • Tích hợp IVR đa cấp, Caller ID, 25 cuộc gọi đồng thời
  • Hỗ trợ tối đa 16 FXO/FXS
  • Tích hợp Voice Mail 3000 phút 
  • Hỗ trợ tối đa 8 cổng GSM 
  • ( Cấu hình trên chưa gồm các modul hỗ trợ) 
  • Kiểu dáng đẹp kim loại Nội
  • Hai cách phân trang (duplex) cho thiết bị cầm tay (s), (bất kỳ người sử dụng có quyền trả lời rảnh tay để trang).
  • Kết nghĩa Cuộc gọi đến sẽ đổ chuông mở rộng của bạn cũng số điện thoại di động của bạn cùng một lúc.

  Xem thêm

  Thích |So sánh
 8. Tổng đài IP MyPBX Standard V7 (2FXO-6FXS)

  0 ₫

  Tổng đài MyPBX Standard V7

  • Tổng đài Mypbx Standart V7 (2FXO-6FXS) với 2 trung kế FXO, 6 máy nhánh Analog FXS, 2 cổng 10/100 Mbps Ethernet RJ45 (1  LAN, 1 WAN), hỗ trợ tối đa 16 đường vào ra 100 máy lẻ IP SIP.
  • Cấu hình 100 máy SIP không hạn chế SIP Trunk
  • Hỗ trợ tối đa 16 FXO 0FXS
  • Tích hợp Voice Mail 3000 phút 
  • Hỗ trợ tối đa 8 cổng GSM 
  • ( Cấu hình trên chưa gồm các modul hỗ trợ) 
  • Kiểu dáng đẹp kim loại Nội
  • Hai cách phân trang (duplex) cho thiết bị cầm tay (s), (bất kỳ người sử dụng có quyền trả lời rảnh tay để trang).
  • Kết nghĩa Cuộc gọi đến sẽ đổ chuông mở rộng của bạn cũng số điện thoại di động của bạn cùng một lúc.

  Xem thêm

  Thích |So sánh
 9. Tổng đài IP MyPBX Standard V7 (4FXO-6FXS)

  0 ₫

  Tổng đài MyPBX Standard V7

  • Tổng đài MYPBX Standard V7 (4FXO-6FXS) gồm 4 trung kế FXO, 6 máy nhánh Analog FXS, hỗ trợ 16 đường vào ra 100 máy lẻ IP SIP
  • Cấu hình 100 máy SIP không hạn chế SIP Trunk
  • Hỗ trợ tối đa 16 FXO 0FXS
  • Tích hợp Voice Mail 3000 phút 
  • Hỗ trợ tối đa 8 cổng GSM 
  • ( Cấu hình trên chưa gồm các modul hỗ trợ) 
  • Kiểu dáng đẹp kim loại Nội
  • Hai cách phân trang (duplex) cho thiết bị cầm tay (s), (bất kỳ người sử dụng có quyền trả lời rảnh tay để trang).
  • Kết nghĩa Cuộc gọi đến sẽ đổ chuông mở rộng của bạn cũng số điện thoại di động của bạn cùng một lúc.

  Xem thêm

  Thích |So sánh
 10. Tổng đài IP MyPBX Standard V7 (16FXO-0FXS)

  0 ₫

  Tổng đài MyPBX Standard V7

  • Cấu hình 100 máy SIP không hạn chế SIP Trunk
  • Tích hợp IVR đa cấp, Caller ID, 25 cuộc gọi đồng thời
  • Hỗ trợ tối đa 16 FXO 0FXS
  • Tích hợp Voice Mail 3000 phút 
  • Hỗ trợ tối đa 8 cổng GSM 
  • ( Cấu hình trên chưa gồm các modul hỗ trợ) 
  • Kiểu dáng đẹp kim loại Nội
  • Hai cách phân trang (duplex) cho thiết bị cầm tay (s), (bất kỳ người sử dụng có quyền trả lời rảnh tay để trang).
  • Kết nghĩa Cuộc gọi đến sẽ đổ chuông mở rộng của bạn cũng số điện thoại di động của bạn cùng một lúc.

  Xem thêm

  Thích |So sánh
 11. Tổng đài IP MyPBX Standard V7

  0 ₫

  Tổng đài MyPBX Standard V7

  Cấu hình tiêu chuẩn gồm:

  • 16 x cuộc gọi đồng thời
  • 100 người dùng
  • Giao diện quản lý Web service
  • 4000 Biên bản Voicemail
  • AA, VM gửi email
  • Unified Messaging
  • Không có giới hạn SIP Trunks
  • DISA
  • Không có phí lincese

  Xem thêm

  Thích |So sánh
 12. TỔNG ĐÀI IP MYPBX U200 (8FXO-24FXS)

  0 ₫

  Tổng đài IP Mypbx U200 (8FXO-24FXS)
  - Hổ trợ 8 FXO, 24FXS.
  - Hỗ trợ 200 người dùng và 25 cuộc gọi đồng thời
  - 2 cổng 10/100 Mbps Ethernet RJ45 (1 LAN, 1 WAN)
  - Tích hợp PSTN, analog phone/FAX & không giới hạn SIP Trunk
  - Tích hợp phòng họp
  - Hổ trợ và lưu trử voicemail-to-email và fax-to-email
  - Tự động cấp acount cho điện thoại IP, Video IP, ATA vv...
  - Hổ trợ nhiều tính năng: call park & pickup, call queue, ACD, intercom & paging, ring group, customizable auto attendant & IVR, personal music-on-hold...
  - Web quản lý riêng của từng Acount.

  Xem thêm

  Thích |So sánh
 13. Tổng đài Panasonic KX-TDA100D 8 trung kế 120 máy nhánh

  0 ₫

  Bộ tổng đài panasonic KX-TDA100D với cấu hình 8 đường vào bưu điện ra 24 máy lẻ.

  Hỗ trợ hiển thị số, khả năng mở rộng tối đa 128 máy lẻ, kết nối Voip, E1, ISDN, hạn chế người sử dụng bằng password, liên kết các chi nhánh, làm tổng đài chăm sóc khách hàng...

  Xem thêm

  Thích |So sánh
 14. Panasonic KX-TDA620 khung phụ cho tổng đài Panasonic KX-TDA600

  0 ₫

  Khung phụ mở rộng tổng đài Panasonic KX-TDA620.

  • Dùng để mở rộng cho tổng đài Panasonic KX-TDA600.
  • Bao gồm 11 khe cắm card mở rộng.
  • Hàng chính hãng Panasonic.
  • Bảo hành: 15 tháng.

  Xem thêm

  Thích |So sánh
 15. Tổng đài Panasonic KX-TDA200 16 line bưu điện 88 người dùng

  0 ₫

  Bộ tổng đài điện thoại panasonic KX-TDA200 dung lượng 16 đường vào bưu điện và ra 88 máy lẻ.

  Hãng sản xuất: Panasonic - Malayxia

  Trọng lượng: 12 Kg

  Bảo hành: 15 tháng

  Xem thêm

  Thích |So sánh