Giải Pháp Hội Nghị

Giải pháp hội nghị truyền hình là một giải pháp mới dựa trên nền Internet đã được sử dụng rộng rãi và thông dụng ở các nước có nền kinh tế phát triển. Giải pháp hội nghị truyền hình cung cấp cho doanh nghiệp, trường học, bệnh viện.. thực hiện các cuộc họp nhiều bên chất lượng cao với chi phí thấp.